خرید کلی خازن آبگرد کوره القایی

خازن آبگرد کوره القایی یکی از مواد گرمایشی بدون تماس است.
از جریان فرکانس بالا در این کوره ها برای گرم کردن مواد رسانای الکتریکی استفاده می شود. از آنجا که این

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید